Golfregler – Var får du droppa?

Var får du droppa?

Traktorspår, bänkar, grusvägar… Golfaren hamnar i ideliga problem ute på banan, men var och hur får du egentligen droppa? Testa dina kunskaper här och få svar på frågorna.

 

1) Min boll ligger i hjulspår och det ser ut som någon har kört med traktor där. Var får jag droppa? 

A. Det är onormala markförhållanden så jag får droppa utan plikt på närmaste ställe, inte närmare hål, där varken stans eller boll störs av hjulspåren.

B. Om det inte är markerat som mua så måste jag spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar med ett slags plikt.

C. Jag får droppa utan plikt, inte närmare hål, där hjulspåren inte är så djupa.

 

2) Min boll ligger på en asfalterad väg. Jag letar reda på närmaste punkt från bollen räknat, som inte är närmare hål, där jag kan stå och slå med den klubba jag vill använda utan att besväras av vägen (bollpunkten). Därifrån mäter jag, med hjälp av drivern, ut en klubblängd och droppar bollen inom den, och bollen rullar en bit. Jag tar stansen med min valda klubba och ser då att jag står med ena foten lite på vägen. Vad ska jag göra?

A. Ingenting utom att försöka slå slaget. Jag har droppat helt rätt. Det är bollens läge som räknas.

B. Jag gjorde fel när jag mätte ut klubblängden med drivern, i stället för den klubba jag ville slå slaget med, men bollen är i spel och jag ska med ett slags plikt fortsätta att spela den.

C. Jag gjorde allting rätt men ska ändå droppa om bollen då den rullade till ett läge där jag fortfarande var störd av vägen.

 

3) Vid ett inspel toppar jag slaget och bollen går tvärs över green och hamnar bakom en bänk. Bollen ligger två meter bakom bänken som är precis i spellinjen. Bänken sitter visserligen inte fast men är väldigt stor och tung. Vad får jag göra?

A. Även om jag får hjälp behöver jag inte flytta bänken utan kan droppa utan plikt vid sidan av bänken så länge jag inte droppar närmare hål.

B. Om bänken är för tung för mig att flytta själv, får jag droppa utan plikt för ett oflyttbart hindrande föremål i min spellinje.

C. Jag får ta hjälp att flytta bänken men om det inte går eller ingen vill hjälpa mig måste jag spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar med ett slags plikt.

 

4) Det har regnat och min boll ligger i en stor vattenpöl på fairway. Det närmaste ställe som inte är närmare hål och som är helt torrt, det vill säga där varken min stans, sving eller boll rör vid vattnet, är i ruffen. Måste jag droppa där?

A. Ja, om jag inte vill spela bollen som den ligger i vattnet.

B. Nej, eftersom min boll ligger på fairway får jag gå till närmaste ställe på fairway där det är mindre vatten och som inte är närmare hål.

C. Nej, jag behöver inte droppa i ruffen men jag ska leta upp närmaste helt torra ställe på fairway som inte är närmare hål.

 

5) Min boll ligger på foregreen i ett område som är markerat som mua. När jag ska droppa bollen ser jag att närmaste punkten utanför mua där jag kan stå och slå utan att komma närmare hål (bollpunkten) är i bunkern. Måste jag droppa i bunkern?

A. Nej, jag får välja om jag ska droppa i bunkern eller droppa på andra sidan så att jag får bunkern mellan mig och hålet.

B. Nej, bollpunkten får inte vara i ett hinder så jag måste gå till andra sidan bunkern och ta ut bollpunkten där så att jag har bunkern mellan mig och hålet.

C. Nej. Jag ska gå till den närmaste punkten, från bollen räknat, som inte är i bunkern eller på green och inte är närmare hål (bollpunkten).

 

6) Min boll hamnar pluggad längst fram i bunkern precis under överhänget och i kanten av ett kaninhål. Jag kan inte slå bollen mot hål så jag spelar den åt sidan, men bollen ligger faktiskt i ett onormalt markförhållande. Vad får jag egentligen göra?

A. Jag får droppa utan plikt för kaninhålet så länge jag droppar i bunkern och inte närmare hål. Om jag sedan efter en lyckosam droppning kan spela mot hålet är det en bonus som reglerna bjuder på.

B. Eftersom jag inte kan spela bollen mot hål så har jag ingen rätt att droppa utan plikt för kaninhålet. Kan jag inte spela bollen som den ligger måste jag förklara den ospelbar och, med ett slags plikt, droppa den i bunkern.

C. Jag har rätt att ta lättnad för kaninhålet och får, med ett slags plikt, droppa på närmaste ställe utanför bunkern som inte är närmare hål.

 

7) Efter en sned drive hamnar min boll i ett stort område med markfasta stenar intill en outgräns. Bollen ligger illa och jag funderar på att förklara den ospelbar, men jag kan inte droppa på flagglinjen för där är out, och två klubblängder hjälper mig inte ut från området så jag tar chansen att spela. Jag tar wedgen och klipper till men träffar inte bollen men väl en sten. Bättre sent än aldrig förklarar jag bollen ospelbar. Vad har jag för möjligheter?

A. Vid ospelbar boll har jag rätt att få lättnad för hela olägenheten och kan därför, med ett slags plikt, droppa bollen utanför det steniga området inte närmare hål.

B. Min boll ligger på den plats jag spelat den till från tee. Jag kan, med ett slags plikt, gå tillbaka till tee och slå därifrån.

C. Jag får, med ett slags plikt, droppa inom två klubblängder från var bollen ligger och, om den därefter fortfarande är ospelbar, upprepa detta med ett slags plikt varje gång tills jag kommer till ett spelbart läge.

 

8) Jag slår med ett snett slag bollen ut till tjock ruff. Jag letar någon minut men säger sedan att jag ger upp bollen och går tillbaka till föregående plats för att slå en ny boll. Då, innan det har gått fem minuter, hittar en medtävlare min boll. I vilket av följande fall gör jag fel?

A. Föregående plats var tee och jag har precis peggat upp en ny boll men inte hunnit slå den. Jag lyfter bollen och går till min ursprungliga boll och spelar den.

B. Föregående plats var på fairway och jag har precis droppat en ny boll men inte hunnit slå den. Jag lyfter bollen och går till min ursprungliga boll och spelar den.

C. Trots att jag sa att jag gav upp bollen så går jag till min ursprungliga ”uppgivna” boll och spelar den eftersom jag ännu inte hunnit droppa en ny boll.

 

9) Min boll träffar green men rullar tillbaka ned i ett sidovattenhinder. Då bollen sist skar gränsen på greensidan av hindret mäter jag ut två klubblängder från skärningspunkten inte närmare hål och droppar en boll där. Bollen tar mark inom klubblängderna och rullar en halv meter men inte närmare hål. Jag är mycket nöjd med min droppning och läget men då säger en medtävlare att jag har gjort fel och måste droppa om bollen. I vilket av följande fall ska jag droppa om bollen?

A. Om jag droppade bollen på green och den stannade kvar på green.

B. Om jag droppade bollen utanför green och den rullade in på green.

C. Om jag droppade bollen på green och den rullade ut från green.

 

10) Min boll ligger på en grusväg. När jag lyfter bollen för att droppa fritt så upptäcker jag att det närmaste stället utanför, från bollen räknat, där jag inte är störd av vägen (bollpunkten) är mitt i en stor buske. På andra sidan vägen är det fairway. Vad ska jag göra?

A. Jag har rätt till lättnad och ska inte behöva droppa till ett sämre läge, i en buske. Jag får därför droppa på andra sidan vägen, på fairway.

B. Min bollpunkt är i busken och jag får vackert droppa bollen inom en klubblängd från den och hoppas på det bästa. Blir bollen kvar i busken och svår att spela där får jag, med ett slags plikt, förklara den ospelbar.

C. Vill jag inte droppa i busken så får jag, utan plikt, lägga tillbaka bollen på vägen och spela den som den ligger.

 

FACIT

1. RÄTT SVAR: B
Hjulspår är inte onormala markförhållanden om inte tävlingsledningen (klubben) markerat dem som mark under arbete. Regel 25-1 och Definition Onormala markförhållanden.

2. RÄTT SVAR: C
När jag tar lättnad utan plikt för oflyttbara hindrande föremål på spelfältet måste den vara total. Det vill säga varken stans, sving eller boll får störas av vägen. Jag måste alltså droppa om bollen. Sker samma sak igen, ska bollen placeras där den först tog mark vid omdroppningen. Regel 24-2 och 20-2c.

3. RÄTT SVAR: C
Jag får inte droppa utan plikt för ett hindrande föremål i min spellinje oavsett om det är flyttbart eller inte. Bollen låg varken på, under eller så nära bänken att den störde min sving eller stans. Regel 24-1 och 24-2.

4. RÄTT SVAR: A
Reglerna skiljer inte på ruff och fairway. Det gäller att kolla var närmaste helt torra ställe är innan jag lyfter bollen för att droppa den. Regel 25-1.

5. RÄTT SVAR: C
Bollpunkten får inte vara i ett hinder eller på green. Jag får droppa inom en klubblängd från den närmaste platsen utanför mua, från bollen räknat, där jag kan stå och slå utan att beröras av mua och som inte är närmare hål. Jag behöver inte gå på andra sidan hindret om inte den närmaste punkten för lättnad råkar vara där. Regel 25-1b.

6. RÄTT SVAR: A
Så länge jag har möjlighet att slå ett slag får jag droppa för kaninhålet även om jag inte kan slå direkt mot hålet. Vill jag droppa utan plikt måste jag göra det i bunkern. Jag får, med ett slags plikt, droppa utanför men måste då droppa bakom bunkern på flagglinjen. Regel 25-1b (ii).

7. RÄTT SVAR: C
Om jag förklarar min boll ospelbar har jag alltid rätt att spela den från den plats jag senast spelade bollen. Det vill säga där jag slog men missade bollen bland stenarna. Jag kan därför inte gå tillbaka till tee och eftersom det inte gick att droppa på flagglinjen är mitt enda alternativ att droppa bit för bit med plikt för plikt och hoppas komma till ett spelbart läge. Regel 28.

8. RÄTT SVAR: B
När jag droppade bollen satte jag den i spel och den ursprungliga är borta. Från tee sätter jag en boll i spel först när jag slår mot den. Det har ingen betydelse att jag, innan bollen hittades, sagt att jag ger upp den. En boll blir inte förlorad (försvinner inte) bara för att jag säger så. Definition Förlorad boll, Boll i spel och Regel 27-1.

9. RÄTT SVAR: B
När jag droppar med plikt (ospelbar boll, boll i vattenhinder) så finns det inget som förbjuder mig att droppa på green så länge jag följer de regler som ger mig möjlighet att droppa inom två klubblängder (inte närmare hål) eller på flagglinjen. Däremot ska en boll som droppats utanför green eller utanför ett hinder droppas om när den rullar in på green eller ner i hindret. Regel 28, 26-1 och 20-2.

10. RÄTT SVAR: B
Busken är inget oflyttbart hindrande föremål, endast vägen. Jag borde inte ha lyft bollen innan jag hade försäkrat mig om var jag skulle droppa den. Jag får lägga tillbaka bollen men det kostar ett pliktslag, även om jag hade markerat den innan jag lyfte den. Regel 24-2 och 18-2a.