Sparren Golfklubb

Det nya handikappsystemet


Golfen har under många år haft globala golfregler, regler för utrustning och regler för amatörstatus, men har haft så många som sex olika handicapsystem och hur handicap beräknas.


Dessa fungerar bara där de tillämpas och kan i liten utsträckning konverteras från ett system till ett annat.


Från 2020 kommer dessa att förenas till ett globalt handikappsystem och från och med januari 2020 så gäller dessa regler i Sverige också.

Några av de viktigaste höjdpunkterna i WHS:

·       Ditt handikapp är genomsnittet för det handikapp du spelat på de 8 bästa av de senaste 20 rundorna.

·       Handicap kategorier försvinner

·       Alla, oavsett hcp, kan registera handicap efter sällskap eller tävlingsrunda över 9 eller 18 hål

·       Rundor över 10 eller fler hål kan också vara handicapgrundande i vissa situationer

·       Det högsta handicapet är som tidigare 54,0

Hur påverkas mitt hcp i övergången till det nya handicapsystemet?

Dina handicapgrundande registrerade i Git under perioden 2017, 2018 och 2019 kommer användas för att beräkna ditt nya handikapp.
Resultatet/snittet från dessa rundor konverteras till handicapet du spelade på.

Vad händer om jag har färre än 20 rundor registrerade före övergången?

Då beräknas genomsnittet på ett mindre antal rundor, baserat på hur många rundor du har registrerat helt enkelt.

Jag registrerade bara poängbogey-poängen för mina rundor i Git. Kan dessa ändå användas för att beräkna nya handikapp?

Ja, även om du bara registrerat poängbogey-rundor så kommer dessa att användas för att beräkna handikappet du spelat på.

Hur mycket kan mitt hcp ändras under övergången?

Det är svårt att förutsäga om eller hur mycket ditt nya hcp kommer att förändras i förhållande till ditt ”gamla” EGA-hcp. Det kan bli högre, lägre eller detsamma. Detta beror på vilka rundor du har registrerat och hur många omgångar du har registrerat. Till exempel om du bara har registrerat de rundor med bra score så kan det påverkas, men om du har registrerat alla dina handicaps beräknande rundorna kommer det troligen inte att förändras mycket. Kanske ett slag upp eller ner.
Spelare som är på väg upp med handikappet kommer i allmänhet få ett något högre handikapp.

Hur beräknas hcp?

Ditt handikapp är medelvärdet av de åtta bästa av de 20 senaste registrerade rundorna. Det enda du som spelare behöver tänka på är att spela omgången och registrera resultatet i Git.

Hur beräknas medelvärdet?

Genomsnittet beräknas på en ny term som heter ”Score Differential”. Det är det handikappet du faktiskt spelade på omgången. Du behöver inte beräkna detta eftersom Git gör det automatiskt efter att du registrerat din poäng.

Till exempel, om du har hcp 21.6, men spelat på hcp 19.1 ditt senaste varv så är det hcp 19.1 som sparas som en av de 20 senaste poängen.

Försvinner poängbogey?

Nej, poängbogey som lever vidare, men används inte längre för hcp eller för att reglera hcp. Du kan fortfarande spela så mycket poängbogey som du vill, men kom ihåg att notera hur många slag du använder på varje hål så att du kan spela in hålpoäng (antal slag) när du registrerar omgången i golf.se efteråt.