Sparren Golfklubb

Golfpolicy 2020

1 TIDSBOKNING
Enklast bokar du din starttid online på www.golf.se  Vid bokning ska Golf-ID för samtliga spelare i bollen uppges.

2 AVBOKNING & ”NO SHOW-AVGIFT”
Vänligen avboka din starttid på www.golf.se eller i aktuell reception så snart du vet att du inte kan spela. Tider som ej avbokats senast två timmar före start debiteras en ”No show-avgift” på 200 kr per person och starttid – oavsett om man är medlem eller gäst! Vi respekterar självfallet att sjukdom och oförutsedda händelser kan inträffa och tar hänsyn till detta inför debitering av denna avgift. Kontakta oss därför ALLTID (ring receptionen) om du inte kan utnyttja din starttid, även om det är mindre än två timmar i förväg.
OBSERVERA att vi fr o m 12 juli 2017 strikt tillämpar debitering av ”No show”-avgiften för de medlemmar och gäster som ej hört av sig till oss i förväg.

3 INCHECKNING
Incheckning ska ske personligen i receptionen senast 15 minuter före starttiden av samtliga spelare i bollen, ID-kontroller förekommer. Sker inte detta förlorar spelaren sin exklusiva rätt till starttiden. Receptionen och våra golfvärdar har möjlighet att fylla på bollarna med väntande spelare. Vid särskilt hög belastning kan receptionen även flytta bokade spelare upp till 20 minuter i syfte att fylla på och öppna upp bollar.
Vid spel på bollrännetid ska samtliga spelare, alltså även medlemmar skriva in sig i greenfee-boken i anslutning till receptionen. Greenfee-gäster skall alltid före start betala greenfee. Om receptionen är stängd, vänligen följ instruktionen för Swish-betalning eller använd våra greenfee-kuvert vid kontantbetalning. Kuvertet med din betalning läggs i brevinkastet.
OBS! Den som ertappas utan att ha betalat greenfee tas omedelbart av banan, åläggs utan undantag betala dubbel ordinarie greenfee samt blir rapporterad till sin hemmaklubb. Vi öppnar dessutom ett disciplinärt ärende.

4 REGLER VID FROST
Under våren och hösten kan det vara morgon-frost på greenerna. Vid frost är spel på greenerna alltid förbjudet (utom på angivna åretrunt-öppna banor med ordinarie greener)! Head green-keeper avgör om frost råder eller ej!
OBS! Om du bokat en tidig starttid och frost råder går din tid förlorad, d v s starttiderna skjuts inte fram! Receptionen hjälper dig då att hitta en ny ledig tid men kan inte garantera att du kommer ut så snart frosten släppt! Boka därför inte starttider före kl 10 vid frostrisk om du vill vara säker på att komma ut.

5 GÄST TILL MEDLEM
Du ta med dig upp till tre gäster till reducerad greenfee. Gäst-rabatten för seniorer är 25% och dras från ordinarie greenfee. Juniorer (upp till 21 år) betalar alltid halv ordinarie greenfee. Alla andra gäster betalar aktuell greenfee.

6 INTRODUKTIONSKORT
För spel med introduktionskort (SGF, GDF, NGU, GAF, PGA, SGA) krävs att anmälan görs till Kundtjänst på tel: 0770-22 00 80 minst en vardag före spel. Vid spel med GAF-, PGA- och SGA-kort gäller halv greenfee. Spel med introduktionskort är endast tillåtet på vardagar och på helger efter kl. 14.00. Introduktionskort gäller ej som betalning i samband med företagsgolf och golfpaket.

7 KAPTEN I BOLLEN
Den spelare i bollen som har lägst hcp ansvarar för att spelet inte onödigt fördröjs och att övriga spelare i bollen iakttar golfvett och -etikett.

8 HUNDAR PÅ ANLÄGGNINGARNA
Hundar kan medtas på banorna om de alltid hålls kopplade och spelaren ansvarar för att ”plocka upp” efter hunden med medhavda plastpåsar. Hundägaren måste dock alltid inhämta ett OK av övriga spelare i bollen på att hunden får gå med. Hundägare med hundar som inte är kopplade, stör eller skrämmer andra spelare kan varnas och komma att utestängas för framtida spel. Hundar är inte tillåtna i våra klubbhus p.g.a. allergirisk och hygienkrav vid matservering.

9 BARNVAGNAR PÅ BANORNA
Barnvagnar är tillåtna på våra banor vardagar med låg beläggning. Sunt förnuft och totalansvar från barnets föräldrar/målsman gäller. Vid osäkerhet, ring anläggningens reception i förväg.

 

Välkommen till Sparren Golfklubb!