NU KAN DU FÅ FRISKVÅRDSBIDRAG FÖR DITT GOLFSPEL

FRISKVÅRDSBIDRAG FÖR GOLF PÅ SPARREN GOLFKLUBB

Friskvårdsbidrag kan nu enligt ett beslut i förvaltningsdomstolen användas till i princip  alla former av golf. Beslutet gällde först enbart Pay & Play och ”rangespel”, men redan 17 januari kunde man i en Svensk Golf-artikel läsa att även greenfee-spel nu klassas som friskvård enligt ett uttalande av Skatteverkets jurist, läs artikeln HÄR>> .
19 januari publicerades en klargörande om exakt vilka golfaktiviteter du kan få golf-friskvårdsbidraget för och under vilka förutsättningar. Läs artikeln HÄR>>

För att kunna utnyttja friskvårdsbidrag för greenfee spel gäller max belopp 1000 sek per tillfälle . För utnyttjande av friskvårdsbidraget för golflektioner gäller max belopp 1000 sek per tillfälle

Sparren Golfklubb underlättar nu för Dig att få bidraget från din arbetsgivare
För att förenkla för Dig att få friskvårdsbidrag  kan vi nu dela upp årsavgiften i ”Spelavgift” och i ”Medlemsavgift”* (Medlemsavgift är ej bidragsgrundande). Du som redan fått betalat årsavgiften för 2018 okan begära en ”fakturaspecifikation” där årsavgiften är uppdelad enligt ovan. Mejla Kundtjänst ditt namn och Golf-ID samt din begäran så hjälper vi dig.

Lär mer om våra olika golfmedlemskap här

Att tänka på är att friskvårdsbidraget inte får användas till medlemsavgifter, golfutrustning eller deltagaravgifter i golftävlingar.

* I medlemsavgiften ingår ,utöver avgiften till din hemmaklubb, även de årliga avgifterna till GIT, SGF och GDF som alla svenska golfare (undantaget de som saknar Golf-ID och bara spelar Pay & Play) måste erlägga.

Svenska Golfförbundet har haft kontakt med Skatteverket och fått bekräftat att beslutet innebär följande:

 • Domen kvalificerar golf som ”motion eller friskvård av enklare slag”, vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning.

 • Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.

 • Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån.

 • En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

 • Reglerna gäller från den 1 januari 2018.

Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf

 • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor

 • Egen träning på drivingrange (rangebollar/rangekort)

 • Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde

 • Spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift)

 • Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)

 • Spel på en footgolfbana (motsvarar greenfeeavgift)

Inte godkänt som skattefri friskvårdsförmån

 • Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott)

 • Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning

 • Deltagaravgift i golftävlingar

 • Spelavgifter/golfpaket som avser mer än godkända friskvårdsaktiviteter, exempelvis ett exklusivt friskvårdspaket där delar av innehållet omfattas av annat än ”motion eller friskvård av enklare slag” är inte tillåtet för skattefritt friskvårdsbidrag, vare sig helt eller delvis. Mer detaljer finns under frågan ”Finns det en övre gräns för hur hög klubbens spelavgift får vara?”.

Execution time and Memory usage

PointExecution time (seconds)Usage memory (bytes)Database queries
By themeTotal (WP+Plugins+Theme)By themeTotal (WP+Plugins+Theme)By themeTotal (WP+Plugins+Theme)
THEME START-0.065-14 035 192-15
After load theme required files0.0060.071748 32014 783 512015
After WP INIT actions-0.12-17 025 088-26
After Theme Init0.0090.123800 76817 077 536531
Before Theme HTML output0.0090.123801 20817 077 976531
BODY start0.0520.1661 294 35217 571 1203056
Before Page Header0.0530.1671 295 06417 571 8323359
After show menu0.0820.1962 014 02418 290 7925278
Before Page content0.0820.1962 014 62418 291 3925278
After Page content0.0880.2022 068 93618 345 7045379
After Footer0.0940.2082 267 56818 544 3365985
After Theme HTML output0.0970.2112 177 46418 454 2326591
WP PAGE OUTPUT END-0.215-18 507 824-97