Sparren Golfklubb

Utbildning

Grönt kort utbildning

 

      En helg på klubben som ger grönt kort
    

Kurstillfällen

8–9 maj 10.00-15.00
15–16 maj 10.00-15.00
22–23 maj 10.00-15.00

Grönt kort, kurs
På Sparren GK genomför vi nybörjarkurser för grönt kort för både juniorer och seniorer.
Vi har även speciella barnkurser upp till 12 år som kallas just barnkurser (se längst ner på sidan) och då ingår nybörjarpaketet. I dessa kurser ingår också teori.
Du väljer om du vill genomföra kursen i grupp eller privat under ledning av våra PGA-utbildade tränare.
Kursen omfattar både teori och praktik och följer SGF:s rekommendationer.

Regelkurs
För att du lära känna våra medlemmar anordnar Sparren GK också regelträffar
och där skapar vi också möjligheter att få spelkamrater/faddrar och lättare komma in i klubbgemenskapen.

Grönt kort i grupp – innehåll
Grundkursen omfattar alla praktiska moment samt enklare regler och golfvett.
Du lär du dig golfens grundslag såsom putt-, chip-, wedge- och bunkerteknik samt den fulla svingen.
Ni läser utbildningsmaterialet på egen hand och en muntlig genomgång med tränaren
genomförs.
Efter avslutad grundutbildning tränar du vidare på det du lärt dig.
Tillsammans med en ”fadder” spelar du på banan tills du spelat ihop 18 poäng på 9-hål vid ett tillfälle eller 14–17 poäng vid två tillfällen.
Lämna in signerat scorekort i receptionen när du har nått målet, så får du hjälp med att
registrera hcp 54 (Grönt kort).
tider och anmälan se nedan.

Pris 995 kr. och max 10 personer / grupp.
I kursen ingår låneklubbor samt övningsbollar.

Grön kort privat – innehåll
Du/ni kan också välja att genomföra utbildningen som privatist eller tillsammans med en kompis.
Kostnaden är densamma. Är du ensam ingår fyra privatlektioner á 25 minuter, för två ingår fyra lektioner á 50 min.
Vill du/ni ytterligare bygga på utbildningspaketet går det utmärkt.
Träningstiderna bestäms i samråd med tränaren.
Du/ni läser utbildningsmaterialet på egen hand
och en muntlig genomgång med tränaren genomförs.

Helgkurs 2 dagar -Schema nybörjare:
                                       Dag 1                                              
10.00 – 10.50 Puttning                 
11.00 – 11.50 Chip/pitch                
12.00 Paus inkluderar teori        
13.00 – 13.50 Sving                  
14.00 – 14.50 Bunker/pitch          

Dag 2
10.00 – 10.50 Putt
11.00 – 11.50 Sving
12.00 – 13.00 Paus inkluderar teori och utrustning
13.00 – 13.50 Träklubbor
14.00 – 14.50 Teori/praktik på banan

Vill du veta mer
Klicka här om du vill veta mer om spelet golf (Länk)
Klicka här om du vill veta mer om Grönt Kort (länk )

Anmälan gör du på daniel@golfcoaching.se

Välkomna Team Sparren Golf